Tin tức

Thông báo Về việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực bốc thăm quyền mua nhà và quyền ưu tiên dự bị Dự án Nhà ở xã hội A6-A7

   THÔNG BÁO Về việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực bốc thăm quyền mua nhà và quyền ưu tiên dự bị Dự án Nhà ở xã hội A6-A7. Thời gian: Bắt đầu lúc 6h ngày 02/12/2023 Địa điểm: Tổ Quản lý di tích, Thư viện Do khu vực tổ chức bốc thăm có diện...