Giới thiệu

Địa chỉ: 121,đường Phan Chu Trinh, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực hoạt động:

Kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Xây dựng công trình

Xây dựng công trình dân dụng, nhà để ở, kỹ thuật dân dụng khác.

l

Hoạt động kiến trúc

Thiết kế, hoàn thiện công trình xây dựng và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Tổng quan về Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai

Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số: 660/QĐ-UBT ngày 12 tháng 4 năm 1994 của UBDN tỉnh Đồng Nai, sau đó sáp nhập thêm Công ty đầu tư đô thị – Kinh doanh nhà vào thành Công ty Kinh doanh nhà Đồng Nai theo quyết định số 6158/QĐ-UBT ngày 27 tháng 12 năm 1996 của UBND tỉnh Đồng Nai và trực thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai.

Đến ngày 7 tháng 7 năm 2005 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 2487/QĐ-UBDN chuyển giao Công ty Kinh doanh nhà cho Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa và được chuyển thành Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai theo quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 29/7/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngành  nghề kinh doanh:

9

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

9

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

9

Xây dựng công trình điện

9

Xây dựng công trình cấp, thoát nước

9

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

9

Xây dựng công trình công ích khác

9

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

9

Xây dựng nhà để ở

9

Hoàn thiện công trình xây dựng

Năm thành lập

DỰ án đã hoàn thành

Công nhân thi công

Nhân viên văn phòng

“Đó không phải là niềm vui, kiểu tóc, và không phải là những hồ nước chăm sóc sức khỏe. Và từ cách trang điểm của các cầu thủ, trong sáng và những đứa trẻ Đây là chiếc xe hơi miễn phí lớn nhất. “

John Smith – Divi Corner