THÔNG BÁO

Về việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực bốc thăm quyền mua nhà và quyền ưu tiên dự bị Dự án Nhà ở xã hội A6-A7.

Thời gian: Bắt đầu lúc 6h ngày 02/12/2023

Địa điểm: Tổ Quản lý di tích, Thư viện

Do khu vực tổ chức bốc thăm có diện tích hạn chế và số lượng khách hàng bốc thăm rất đông, đề nghị quý khách hàng đến tham gia bốc thăm chú ý như sau:

– Hạn chế di chuyển bằng xe ô tô

– Chỉ người bốc thăm hoặc người được uỷ quyền vào khu vực bốc thăm, những người không liên quan không được vào. Ban tổ chức bố trí 01 ghế đối với 01 trường hợp bốc thăm.

Trân trọng.