THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh, bổ sung đối với hồ sơ đăng ký mua/thuê nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội A6&A7 phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đính kèm: Biểu mẫu đăng ký thuê-mua dự án NOXH A6&A7