6:34:20 - Ngy 18 thng 1 năm 2018
  Seach
    Trang chủ
   Đội ngủ nhân sự 
   Tuyển dụng 
   Thông tin bán nhà 
   Báo cáo 
    Tin tức & Sự kiện
    Lin hệ
 
     Hỗ trợ trực tuyến
     Phng kinh doanh

Trợ gip qua Yahoo Messenger!

     Phng dự n

Trợ gip qua Yahoo Messenger!

     Phng gim đốc

Trợ gip qua Yahoo Messenger!

 
     Thống k lượt truy cập
   Lượt truy cập: 256098
  Trực tuyến: 4
 
     Lin kết quảng co
 

Thng tin cổ đng

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

  1/ Các chi tiêu chủ yếu :

STT

Chi tiêu

ĐVT

KH 2014

TH 2014

TH/ KH %

1

Tổng sản lượng

Tr.đ

70.000

91.000

130

2

Tổng doanh thu

Tr.đ

70.000

156.575

224

3

Phải nộp ngân sách

Tr.đ

4.000

11.355

284

4

Thu nhập BQ người lao động ( Tr.đ/tháng)

Tr.đ

8

12

150

5

Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN

Tr.đ

15.000

32.102

213

 

( Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn NN)

%

62

131,78

155

6

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tr.đ

3.300

7.157

217

7

Lợi nhuận sau thuế

Tr.đ

11.700

24.945

213

8

Quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST)

Tr.đ

585

1.247

213

9

Quỹ PL&khen thưởng ( 7% LNST)

Tr.đ

819

1.747

213

10

Quỹ điều hành HĐQT (5%/LNST)

Tr.đ

585

1.247

213

11

Quỹ xã hội từ thiện ( 3% LNST)

Tr.đ

351

748

213

12

Quỹ khen thưởng HĐQT ( 30% LN vượt sau thuế nhưng không quá 500 triệu đồng

Tr.đ

500

13

Dự kiến chia cô tức

%

30

35

116

14

Chi phí tổ chức Đại hội cổ đông 2014

Tr.đ

61

15

Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức

Tr.đ

10.869

16

Lợi nhuận còn lại năm trước

Tr.đ

11.421

17

Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối

Tr.đ

22.290
2/ Đầu tư tài chính :

Tính đến 31/12/2014 đã đầu tư:

   - Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức: 7 tỷ đồng.

   - Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình: 1 tỷ 056 đồng.

 3/ Quản lý nhà cho thuê thuộc SHNN :

- Quản lý cho thuê thuộc SHNN:

Trong năm Công ty tiếp tục quản lý và cho thuê những căn nhà không được bán.

- Bán nhà thuộc SHNN:

   + Tiếp tục hoàn thành hồ sơ những căn nhà đã bán theo NĐ 61/CP tại các nông trường cao su và TP. Biên Hòa.

   + Tổ chức quản lý 4 Block nhà chung cư khu B đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh.

   + Đã hoàn tất thủ tục dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường Tam Hòa.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD 2015

    Căn cứ vào kế hoạch do Tổng Công ty phát triển khu công nghiệp Biên hòa giao năm 2015, Công ty cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế Hoạch 2014

1

Tổng doanh thu

Triệu.đ

70.000

2

Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN

Triệu.đ

12.000

3

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn ĐL

%

49,26

4

Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN

Triệu.đ

9.360

5

Phân phối các quỹ

 

 

 

- Quỹ đầu tư phát triển

%

5%/ Lợi nhuận

 

- Quỹ khen thưởng + phúc lợi

%

7%/ Lợi nhuận

 

- Quỹ điều hành HĐQT

%

5%/ Lợi nhuận

 

- Quỹ xã hội từ thiện

%

3%/ Lợi nhuận

6

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (38,42%/ vốn ĐL)

Tr.đ

7.488

7

Chi cổ tức

%

30%/ Vốn ĐL

8

Quỹ khen thưởng Ban điều hành HĐQT ( Khi LN sau thuế vượt KH) nhưng tối đa không quá 500 triệu đ)

Tr.đ

15%/Lợi nhuận vượt


 

Giới thiệu cng ty

Giới thiệu về công ty1) Tên công ty:

        -Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI
        -Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG NAI HOUSING JOINT-STOCK COMPANY

  
     -Tên công ty viết tắt: DHC

[Chi tiết]

 
     Giới thiệu về công ty
Về đầu trang (1) |  1

Tin thnh vin

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

I - Nhóm Bất động sản KCN, KDC

1. Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp (Tổng công ty Sonadezi)- Công ty Mẹ

Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT : +8461.8860570

Fax : +8461.8860573

E-mail : marketing@sonadezi.com.vn

Web : www.sonadezi.com.vn

2.CN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3834700

Fax : +8461.3835164

E-mail : szb@sonadezi.com.vn;

Web : www.sonadezi.com.vn

3. Công ty Cổ phần Amata

Quốc lộ 1, KCN Amata, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461. 3991007

Fax : +8461. 3891251

E-mail : amatavn@hcm.vnn.vn

Web : www.amata.com

4. Công ty CP Sonadezi An Bình

3 Đường 3, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3836106

Fax : +8461.3836292

E-mail : sza@sonadezianbinh.com.vn

Web : www.sonadezianbinh.com.vn

5. Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Lầu 9, Sonadezi Building, Số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.8860787

Fax : +8461.8860783

E-mail : chauduc@sonadezi.com.vn

Web : www.sonadezichauduc.com.vn

6. Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL)

Đường số 5, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3514494

Fax : +8461.3514499

E-mail : longthanhiz@sonadezi.com.vn

Web : www.sonadezi.com.vn

7. Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D)

H22 Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3817768

Fax : +8461.3817768

E-mail : d2d@d2d.com.vn

Web : www.d2d.com.vn

8. Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai

121 Phan Chu Trinh, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3941442 - 61. 3847017

Fax : +8461.3846112

E-mail : Ctycpkdndongnai@yahoo.com.vn

Web : www.sonadezi.com.vn

9. Công ty CP KCN Định Quán

KCN Định Quán, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3633395

Fax : +8461.3632288

E-mail :dinhquan_ip@yahoo.com

 

II - Nhóm Xây dựng & V

1. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đồng Nai

103 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3890782

Fax : +8461.3899486

E-mail : tvxddn@gmail.com

Web : www.sonadezi.com.vn

2. Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1

15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3996017

Fax: +8461.3897646

E-mail : ctycpxddd1@yahoo.com

Web : www.sonadezi.com.vn

3. Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai

Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3951473 – 61.3951080

Fax : +8461.3952120

E-mail : dona_cons@yahoo.com

Web : www.sonadezi.com.vn

4. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461. 3897231 – 61. 3899916

Fax : +8461.3899750

E-mail : ctgt@viettel.vn

Web : www.sonadezi.com.vn

5. Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Đường 7, KCN Biên Hoà 1, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3931355

Fax : +8461.3836091

E-mail : visitsdn@hcm.vnn.vn

Web : www.dongnaipaint.vn

6. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3831998

Fax : +8461.3833467

E-mail : donadnc@vnn.vn

Web : www.donasand.com.vn

III – Nhóm Dịch vụ & Sản phẩm hỗ trợ

1. Công ty CP Vận Tải Sonadezi

Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3838342

Fax : +8461.3837580

E-mail : sonavtthubo@vnn.vn

Web : www.donaco.com.vn

2. Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai

Phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3837272

Fax : +8461.3839196

E-mail : BenxeDongNai@yahoo.com.vn; CtyCpBenxeDongNai@yahoo.com.vn

Web : www.sonadezi.com.vn

3. Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3832225 – 61.3831439

Fax : +8461.3831259

E-mail : dongnai-port@hcm.vnn.vn

Web : www.dongnai-port.com

4. Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Số 1, Đường 16A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3994011

Fax : +8461.3994010

E-mail : sonaedu@sonadezi.com.vn

Web : www.sonadezi.edu.vn

5. Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi - SDV

22B, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.8890888

Fax : +8461.8890777

E-mail : dichvusdv@vnn.vn

Web : www.sonadezi-sdv.com.vn

6. Công ty Cổ phần Điện cơ Đồng Nai

Đường 2, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3836095 – 61.3836096

Fax : +8461.3836972

E-mail : dongnaifan@hcm.vnn.vn

Web : www.donaifan.com.vn

7. Công ty CP Cơ khí Đồng Nai

Đường 4, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT : +8461.3836013-61.3836992-61.3935447

Fax : +8461.3836700

E-mail : cokhidongnai@yahoo.com

Web : www.sonadezi.com.vn/

8. Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai

Số 10, Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT : +8461.3840607

Fax : +8461.3840606;

E-mail : ctystbth@dongnai.edu.vn

Website : www.donastb.vn

IV - Nhóm Kinh doanh nước và Thiết bị ngành nước

1. Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước Đồng Nai

ĐT : +8461. 3843316

Fax : +8461. 3847149

E-mail : dowaco@vnn.vn

Web : www.sonadezi.com.vn

 
 

  

Quay trở về

   

Đầu trang  
 
     Thnh vin
Tn đăng nhập:
Mật khẩu:
Qun mật khẩu?
Đăng k mới
 
 
     Lin kết quảng co
 

Trang chủ               Giới thiệu             ; Dịch vụ               Tin tức & Sự kiện               Đăng k               Lin hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI
Địa chỉ :
121, Phan Chu Trinh, Phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng  Nai
Điện Thoại :
(0613) 847720              Fax: (0613) 846112